De gemeentebesturen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem respecteren uw privacy

De gemeentebesturen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem verbinden zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992.

De persoonlijke gegevens die de gemeentebesturen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem van u ontvangen, worden enkel gebruikt voor communicatiedoeleinden van www.fusiedelieve.be. Via onze medewerkers of kunnen we u op die manier regelmatig informeren over onze werking en activiteiten.

Correct beheer en bewaring

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in onze databestanden in België. de gemeentebesturen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem beheren de gegevens als een goede huisvader. Daarom verbinden de gemeentebesturen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem zich ertoe deze informatie niet door te spelen aan andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch door te spelen naar commercieel opgezette databestanden. Een uitzondering hierop zijn de gemeentebesturen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem voor niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van uw gegevens door de gemeentebesturen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem

Uw gegevens worden enkel ingezet met betrekking tot specifieke www.fusiedelieve.be-activiteiten zoals mailings, campagnes, opiniepeilingen, de intekening op nieuwsbrieven, enz. U kunt de gemeentebesturen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem op elk moment een kopie vragen van uw persoonlijke gegevens die zij in hun bezit hebben. Bovendien hebt u steeds het recht u kosteloos tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten. Tot slot kan u ook steeds uw persoonsgegevens kosteloos door ons laten aanpassen.

E-mail: info@fusiedelieve.be

 

Ondernemingsnummer gemeente Waarschoot - BE0207.455.977

Ondernemingsnummer gemeente Lovendegem - BE0207.452.712

Ondernemingsnummer gemeente Zomergem - BE0207.456.769